Geocaching

Tegel::Hotell

Cachen Tegel::Hotell är en del av en serie av cacher i Linköping. Alltid lite kul att lära sig lite kultur på cache-jakten.

När frimuraresamhället köpte halva tomten som Ljungstedtska skolan låg på utlyste man en arkitekttävling inför uppförandet av sin nya ”loge- och hotellbygnad”. Tävlingen vanns av lundaarkitekten Theodor Wåhlin. Den totala kostnaden för projektet beräknades till 700 000 kronor. De ursprungliga ritningarna var än mer riddarborgslika än den slutliga utformningen blev. I egenskap av landets högste frimurare godkände Gustav V ritningarna. I januari 1909 ställdes de reviderade ritningarna ut till frimurarebrödernas beskådande. Byggnadsarbetet stod stilla under tre månader sommaren 1911 på grund av arbetskonflikt.

I en tidningsartikel 1911 om Linköpings arkitektur skrev arkitekt Johannes Dahl att Frimurarehotellets ”karaktär och material är kanske väl skånska för att riktigt passa i Linköping”. Dahl var ganska kritisk till Wåhlins byggnad och skrev vidare att den var ”en mörk ock oartikulerad tegelmassa, som i sned vinkel afskär den vackra alléns perspektiv. Huruvida denna Linköpings entrévy blifvit förskönad af detta kan verkligen sättas ifråga”.

Hotelldelen blev först färdig och öppnades för allmänheten den 12 december 1911. På eftermiddagen serverades ”Invignings dinér à Kr 3:-”. Byggnaden invigdes av Gustav V den 20 mars 1912. Hotellets norra fasad var smyckad med ett enormt stort rött G infattat i en gul och blå triangel. Kungens uttalande att Linköpings Frimurares hus var något ”till hvilket man länge får söka motstycke” gladde de närvarande. Trädgården iordningställdes 1912 och hotellet byggdes till mot S:t Larsgatan 1968 och senare mot Klostergatan 1983.This is the masonic lodge and hotel. It was built in 1912 and the king attended the grand opening. It is meant to look medieval.

Svårighet: 1 ½
Terräng: 1 ½
Cachestorlek: Micro

A comment from you would make my day!

%d bloggare gillar detta: